Reparationer

Af og til opstår der et problem med de forskellige installationer som en lejlighed indeholder, og du ved måske ikke hvor du skal henvende sig. Derfor har vi lavet nedenstående liste, der forhåbentlig kan hjælpe dig, hvis problemet opstår.

  • Vandskade/indbrudsskade: Skader på indbo, løse tæpper etc. skal dækkes af ejeren eller dennes forsikring.
  • Smadret rude: Glasforsikringen dækker ikke butiksruder. Find informationer på siden Forsikring.
  • Større affaldsmængder: Ejerforeningen betaler kun for affald afleveret i storskraldscontaineren.
  • Maling af udvendig træværk: Maling udleveres gratis hos viceværten. Selve arbejdet udføres af ejer selv.

Skulle der være noget, som ikke er omtalt på listen, er du velkommen til at meddele dette til viceværten, der vil sørge for at punktet bliver tilføjet ved førstkommende lejlighed.

Vi har indsat et reparationsskema her nedenfor. I reparationsskemaet er der oplistet, hvornår det er ejerforeningen, viceværten eller ejeren der er ansvarlig for en reparation.