Ordensregler


I en ejendom som Tagensvej Centret bor mange mennesker tæt sammen. Det er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige behov, forventninger og ønsker til at bo. Her bor unge, ældre, studerende, børnefamilier, mennesker med natarbejde etc.
Det er således vigtigt, at vi i videst muligt omfang husker at vise hensyn til hinanden, for at sikre godt naboskab, trivsel – og naturligvis ejendommens daglige funktion – i dét, der er rammerne for vores allesammens hjem.

Med denne side vil vi derfor gerne orientere ”gamle”, såvel som nytilflyttede beboere om, hvilke retningslinier der er fastsat i ejendommen – samt give nogle praktiske råd.

Ordensreglerne gælder for alle beboere, samt disses gæster. Du har som beboer til enhver tid ansvaret for, at dine gæsters opførsel er i tråd med ejendommens ordensregler.


Fællesarealer

Gange, trapper og gårdarealer er vi alle fælles om, og vi bruger dem alle, også selvom vi bare ”går forbi” i det daglige.
Områderne er ejendommens ansigt udadtil, og noget som alle gæster i ejendommen kommer til at se. Ingen er interesseret i, at ejendommen ligner en svinesti, så vær med til at holde arealerne pæne og rene. Har du spildt noget, så find kost og klud, og tør/fej op efter dig selv.

Områderne skal holdes fri for effekter. Dette er både af hensyn til brandregulativerne, men også for at lette rengøringen af arealerne. Der må ikke stå genstande på gange og bagtrapper. Skulle det komme til brand, kan områderne blive fyldt med røg, med nedsat sigtbarhed til følge.
Så går det ikke, at sofaer og cykler står i vejen! Ligeledes vil genstande på gange og trapper besvære rednings- og slukningsarbejde.

Tag ansvar! Ser du noget, som er i stykker eller står uhensigtsmæssigt placeret, så kontakt viceværten. Ligger der skrald og flyder, så vær storsindet og smid det i nærmeste affaldsskakt eller container.


Støj

Fester er sjove, men husk på, at selv om du har weekend og der skal festes igennem, så er der stadig folk som arbejder i weekenden, så tag hensyn. Støjende adfærd til gene for de øvrige beboere skal undgås, og du skal udvise almindeligt hensyn til omgivelserne.

Derfor:

 • Musikanlæg, tv, musikinstrumenter, musikudfoldelse, dans og opførsel i øvrigt må ikke være til gene for de øvrige beboere. Det er DIN larm, der trænger ind i naboernes lejligheder. Det er ikke sikkert, at dine naboer har lyst til, at have en sådan "gæst" på besøg lige nu!
 • Vaskemaskiner, tørretumblere, o. lign. i egen lejlighed må kun benyttes i tidsrummet mellem kl. 7.30 - 19.30
 • Boren, hamren eller lignende der larmer meget gennem en hel betonbygning, skal begrænses til tidsrummet 7.30- 19.30.

Det skal naturligvis være muligt at holde en fest i ny og næ. Men tænk på dine naboer! Det er god stil, at "advare" sine umiddelbare naboer i god tid. (Også over- og underboere. Lyden bevæger sig nemt i en gammel beton-ejendom!)
Begræns den mere støjende adfærd til indendørs i lejligheden - lad være med, at larme ude på mellemgangene eller altanerne.

 • Ejerforeningen ser som tommelfingerregel gerne, at der er ro i ejendommen efter klokken 22.00 på hverdage, samt senest midnat i weekender. Skal der larmes og festes, er der rig mulighed for, at henlægge festlighederne til en beværtning i lokalområdet. SKAL festlighederne absolut foregå i ejendommen, er det som sagt god stil, at aftale dette med de umiddelbare naboer.

VIS HENSYN TIL DINE NABOER!


Affald og affaldssortering

 • På hver etage ved trappen findes affaldsskakter. Disse må kun bruges til indpakket køkkenaffald. Pizzabakker stopper skakterne til, så riv dem i mindre stykker, inden du smider dem i! Hold området rent. - Spilder du noget, så fej/tør det op igen.
 • Der er opsat affaldscontainere til almindeligt affald, batterier, glas, pap, metal mm, på ejendommen De er afmærket, så du kan se hvad der skal i hvilken container.
 • De grønne bio-poser udleveres fra viceværtskontoret.
 • Større affaldsmængder: Ejerforeningen betaler kun for affald afleveret i storskraldscontaineren. Læs mere om storskrald længere nede under "Storskraldscontainer".
 • SLÅ PAPKASSER SAMMEN ELLER TRAMP DEM FLADE! Lad være med bare at vælte dem i containeren. Der skal være plads til den næste kasse.
 • INGEN PIZZABAKKER I PAPCONTAINEREN! De er beskidte og kan ikke genanvendes som pap. Smid dem i containeren til almindelig dagrenovation!

Mere information:
 • Er du i tvivl om hvordan affaldet skal sorteres, så brug affaldsguiden, Affald ABC og søg specifikt på dit affald.
 • Find oversigt over genbrugsstationer her.Herunder følger info om, hvordan du håndterer de forskellige affaldstyper:


Elektronik - affaldssortering

Elektronik-containeren er til mindre husholdningselektronik. Radioer, headsets, mobiltelefoner, laptops, barbermaskiner, hårtørrere, elkedler o.l.

Større elektronik som mikrobølgeovne, emhætter og tv-apparater skal afleveres bag storskraldscontaineren.

El-sparepærer, glødepærer, neonrør og LED-lyskilder skal ikke i elektronik-containeren, men afleveres ved miljøskabet.

Du kan finde miljøskabet og storskraldscontaineren på denne oversigtstegning.


Farligt affald - affaldssortering

Farligt affald skal i miljøskabet. Du kan finde skabet på denne oversigt

Medicinrester og brugte kanyler skal afleveres på apoteket!

Hvad skal bl.a. stilles ved viceværtens kontor eller ved farligt affalds skabet?

 • Maling
 • Opløsningsmidler
 • Kemikalier.
 • Elsparepærer
 • LED-lyskilder.

Ved siden af skabet, står der en container til batterier. Der er også en batteri-container i skraldeskuret ved Hamletsgade 4.

Mere information:


Glasaffald - affaldssortering

Hvad må komme i glasbeholderen?:

 • Alle typer glas og flasker - både farvet og klart glas. Hele flasker og husholdnings- og drikkeglas samt glasskår. Glas skal være tomme og rimelig rene. Etiketter og låg må gerne blive siddende.

Det må ikke komme i glascontaineren:
 • Krystalglas indeholder bly og må ikke omsmeltes og genanvendes med almindeligt glas. Det skal afleveres på en genbrugsstation, foran viceværtkontoret eller ovre ved miljøskabet. Plastflasker og metaldåser må heller ikke komme i glascontaineren.

Ejendommen har en affaldscontainer til glas placeret i skraldeskuret ved siden af udgangen ved Hamletsgade 4.

Der forefindes desuden en glas-container ud for Fakta ved krydset mellem Hamletsgade og Fenrisgade.


Metal - affaldssortering

Metalbeholderen bruges til småt metal. De store ting af metal skal til storskrald.

Hvad må komme i metalbeholderen?:

 • Husholdning: Metallysestager, skærme, magasinholdere, papirkurve, opbevaringsæsker, gardinclips, hundeskåle og potteskjulere af metal.
 • Værktøj og køkkengrej: Hammer, sav, skruetrækker og knibtang af metal samt søm, skruer, beslag, dørhåndtag og metalkroge. Bestik, serveringsgrej, skåle, fade, gryder og pander af metal.
 • Fødevarer: Kaffe- og tedåser, konservesbeholdere o.l.

Når ting består af flere materialer:
Da metallet smeltes ved meget høj varme, så betyder det ikke noget, hvis der sidder et plastik- eller træhåndtag på en metalsaks. Træ såvel som plast går op i røg, og betyder ikke noget for genanvendelsen.


Pap - affaldssortering

Pap og papir har forskellige egenskaber og genbruges adskilt, derfor skal du ikke putte det i samme beholder. Der er opstillet container til hhv. pap og papir på ejendommen.

 • PAPKASSER SKAL(!) SLÅS SAMMEN! LAD VÆRE MED BARE AT VÆLTE DEM I CONTAINEREN! Der skal være plads til den næste kasse. Fold den sammen eller tramp den flad!
 • INGEN PIZZABAKKER! Pizzabakker er IKKE rene, men er påsmurt alle mulige madrester. De skal i containeren til almindelig dagrenovation!
 • INGEN PLASTFORING I PAPCONTAINEREN! (skumplast, flamingo-chips, bobleplast osv.) Flamingo/styropor-foring skal i almindelig dagrenovation. "Pose"-plast/bobleplast kommes i plastcontaineren.


Storskraldscontainer

Storskraldscontaineren er placeret i gården nede nær Fakta's vareindlevering. Det er IKKE vores container der står på boldbanen, den tilhører naboforeningen og må ikke anvendes af Tagensvej Centrets beboere!
Containeren er aflåst. Det er den gamle gadedørsnøgle (før brik-systemets indførsel) der passer. Har du ikke en nøgle, kan viceværten hjælpe dig.

Der gælder følgende regler for storskrald:

 • Der må IKKE henkastes køkkenaffald i storskraldscontaineren!
 • Tv, køleskabe og andre elektriske apparater må ikke komme i containeren. Stil det ved den lave mur til nedkørslen til parkeringskælderen, bag containeren.
 • Møbler bør så vidt som muligt skilles ad. (Reoler osv.)
 • Store gulvtæpper skæres i stykker før aflevering. (Husk, at der er andre, der skal håndtere det. Gulvtæpper er meget tunge!)

Gør det så vidt som muligt nemt for viceværten at håndtere storskraldet.

Byggeaffald fra renovering af bad/køkken skal I selv køre på genbrugspladsen!

Nærmeste genbrugsstation er beliggende på Haraldsgade (Vermundsgade 47A). Find den på denne oversigt over genbrugsstationer i København.Altan og altankasser

 • Sørg for at din altan er pæn og ryddelig.
 • Altangulvet må ikke males eller overdækkes med tæpper.
 • Blomster pynter – men altankasser skal ifølge politivedtægten hænge på indersiden af rækværket.
 • Husk at vise hensyn til underboen når du vander.


Cykler

Parkering af cykler skal ske i

 • de dertil opstillede cykelstativer.
 • i cykelindhegningen i gården og direkte udenfor indhegningen. Cykelindhegningen er for alle beboere, og gadedørsnøglen passer i låsen.

Cykler må IKKE
 • stilles i ejendommens indendørsarealer såsom på svalegangene o.lign
 • i porten
 • foran postkasser o.lign

Det skyldes brandsikkerhed - Opstår der en brand, skal vi kunne komme ud og brandvæsenet skal kunne komme ind.


Grill

Grill på altaner er i følge kommunen tilladt, men du skal være opmærksom på at du skal vise hensyn og ikke genere naboer med røg. Derfor er der forbud mod at grille med kul, men gas er tilladt, hvis det ikke er til gene for din naboer.

Grillområdet i gården hører til naboforeningens ejendom og må som udgangspunkt ikke anvendes af Tagensvej Centrets brugere.Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr af nogen art i ejendommen.
Dette blev besluttet pr. generalforsamling 20. august 2020.Indbrud og sikkerhed

 • Pas på med åbentstående vinduer og døre.
 • Luk aldrig personer ind som melder sig via dørtelefonen, hvis ikke du kender disse.

Tryghed og sikkerhed ligger i, at vi er opmærksomme. Meld gerne tilbage til viceværten, hvis du oplever at låsesystemer ikke virker, eller i øvrigt observerer noget suspekt.

Der er videoovervågning ved indgangene. Video-optagelser gemmes automatisk for en kortere periode.


Krukker i gården

I gården er der opstillet krukker med blomster rundt omkring. Disse krukker tilhører os alle sammen og passes af frivillige. Tag hensyn og hold krukkerne pæne - lad venligst være med at bruge dem som skraldespand, askebæger eller at stille din cykel op ad dem.Sne, is og snavs

 • Det påhviler den enkelte ejer at renholde sin altan samt svalegangen uden for egen lejlighed.
 • Sne, is og snavs på svalegang og altan må IKKE fjernes med salt eller andre kemikalier, da det bevirker nedbrydning af betonen.
 • Is og sne kan fjernes med et middel beregnet til beton som fås ved henvendelse hos viceværten.


Vaskeri

Læs om fællesvaskeriet, samt hvordan du får udleveret en vaskebrik, under Faciliteter.

 • Vaskeriet skal afleveres i pæn og ordentlig stand.
 • Vaskekælderen må kun benyttes af bebyggelsens beboere.
 • Fortrinsret til brug af tørretumblerne har først og fremmest de, der har vasket i vaskeriet.
 • Pas godt på maskinerne! Husk at tømme lommerne i dit vasketøj. BH-bøjler, mønter og andre fremmedlegemer kan skade maskinerne. Er du i tvivl om brug af maskinerne, så henvend dig til viceværten.
 • Vaskeriet er video-overvåget. Optagelserne gemmes for en kortere periode.