Generelt om Tagensvej Centrets faciliteter:Internet


Tagensvej Centret har i 2020 fået installeret infrastruktur til hurtigt og billigt fibernet fra Andels.net
Det er ikke alle lejligheder, der fra start er tilsluttet, men dette kan dog hurtigt etableres, da der allerede er trukket kabler i hele ejendommen. Kontakt Andels.net for at høre mere om priser for etablering af tilslutning, eller åbning af allerede eksisterende internetforbindelse. Andels.netDørtelefon


Der er i dele af ejendommen installeret nye dørtelefoner i 2020.
Find en oversigt over den nye model herover.

Oplever du, at den lille lampe lyser rødt, er dørtelefonen slukket. Du kan tænde/slukke for dørtelefonen ved at trykke på den store knap to gange hurtigt efter hinanden.

Du kan midlertidigt slukke for mikrofonen ved at holde den store knap inde i et par sekunder. Tænd den igen på samme måde.Legeplads


Legepladsen på platformen på 1.sal er ejet af Tagensvej Centret, og kan frit benyttes af ejerforeningens beboere. Dog benyttes legepladsen i hverdage i dagtimerne af børnehaven Røde Rose, Heimdalsgade 44.
Nøgle til adgang til platformen kan erhverves hos viceværten. (Den gamle hoveddørs nøgle).

Platformen kan således anvendes af beboerne f.eks til sociale begivenheder uden for børnehavens åbningstid.
Husk dog at udvise respekt for områdets daglige "beboere"; Pas på børnehavens ejendele, og efterlad under ingen omstændigheder affald i området! (da der er små børn til daglig).Parkering og porte


Parkering:

Tagensvej Centret har parkeringspladser til rådighed for ejendommens beboere. Pladserne er til udlejning fra ejerforeningen for et mindre beløb og administreres i det daglige af viceværten.
Der er ved fuld booking mulighed for at blive skrevet på venteliste. Skulle alle pladser pt. være optaget, se længere nede for alternativer (1).

Pladserne forefindes i gården og er fordelt således:

  • Overdækkede parkeringspladser under legepladsen/platformen.
  • Tre fritliggende parkeringspladser for motorcykler.

Der er desuden mulighed for at låne gæste-parkering. Dette skal dog aftales med vicevært, da pladserne ofte benyttes af håndværkere etc.

Der må ikke parkeres uden for de afmærkede felter! Her bor mange mennesker, alle skal kunne komme ind og ud, for slet ikke at tale om fri adgang for håndværkere og udrykningskøretøjer.

(1) Der findes under ejendommen en privatejet parkeringskælder, som også tilbyder pladser til biler, motorcykler samt i visse tilfælde opbevaring af andet gods. Henvend dig til viceværten for kontaktoplysninger.

Porte:

Porten til gården er som udgangspunkt lukket, og kan kun åbnes med en speciel nøgle. Nøglen udlånes af viceværten til lejere af parkeringspladser (mod depositum) så disse kan skaffe sig adgang døgnet rundt.

Skal du have af- eller pålæsset ting som kræver adgang til gården, eller sikre håndværkere adgang, skal du kontakte viceværten. Viceværten kan låne dig en nøgle, eller åbne porten efter aftale.TV-pakke


Tagensvej Centret har pt. aftale om levering af TV via YouSee.

Ordningen er IKKE obligatorisk og kan frit frameldes, men vær opmærksom på, at du ved overtagelse af en lejlighed automatisk "arver" den tidligere ejers aftale, hvis en sådan aftale er i kraft. Du skal således selv aktivt kontakte administrator (DEAS) for at blive frameldt aftalen, skulle du ikke være interesseret i at deltage.

Du kan finde administrators kontaktoplysninger her

Abonnementsafgift opkræves via. fællesudgifterne under punktet "antennebudget" eller "antennebidrag".Vaskeri


Der forefindes fællesvaskeri i ejendommen.
Vi råder over fem vaskemaskiner samt to gasopvarmede tørretumblere. Vi har intet decideret tørrerum.

For at få adgang til vaskeriet, samt anvende maskinerne, skal du kontakte viceværten, som forestår den daglige drift. Adgang til vaskeriet, samt registrering af din brug af maskinerne, sker via en personlig vaske-brik som udleveres af viceværten. Det er DEAS (administrator) som står for afregning af dit forbrug, hvilket sker via den kvartalsvise opkrævning til fællesudgifter. Hør nærmere hos viceværten om hvordan det fungerer.

Hold vaskeriet rent og pænt, og efterlad det, som du gerne selv vil forefinde det. Vaskeriet er video-overvåget.

Tip: Installér den app fra Nortec der hedder "E-vaskeri" på din telefon (både Apple og Android). Så kan du både se forbrug og saldo - samt se, om der er frie maskiner til rådighed i vaskeriet. (Der er dog ingen mulighed for at reservere maskiner) Link til guide og oprettelse af bruger