Forsikring

Ejendommen er hovedforsikret gennem Protector Forsikring Asa.

Hverken glas eller kummeforsikring forefindes, men foreningen er selvforsikrende m.h.t. glas. Derimod er det op til den enkelte ejer at tegne en kummeforsikring. Såfremt ejeren selv har en glasforsikring, anmodes ejeren om at lade sit forsikringsselskab betale en evt. glasskade.