Administration

DEAS Ejendomsadministration

Den praktiske administration af ejendommen varetages af DEAS. Find DEAS kontaktoplysninger.

Ejerforeningen

Som ejer af en lejlighed her i ejendommen, er du automatisk medlem af Ejerforeningen Tagensvej Centret.

Ejendommen omfatter 213 lejligheder inkl. butikker, kælderrum, parkeringskælder m.m. på adresserne Tagensvej 93, Hamletsgade 2-8 og Heimdalsgade 42-44.

Generalforsamling

Generalforsamlingen finder sted hvert år i marts eller april, og er ejerforeningens øverste myndighed. Ved generalforsamlingen vælges en bestyrelse.

Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af ejerforeningen. Bestyrelsen udsender efter behov skrivelser til medlemmerne.

Såfremt du har spørgsmål eller problemer vedrørende forhold her i ejendommen, er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen, enten mundligt eller skriftligt. Find bestyrelsens kontaktoplysninger.

Vicevært / Varmemester

Foreningen har en fast ansat vicevært/varmemester. Viceværtens kontor ligger i gården ved siden af vaskeriet, Find viceværtens kontaktoplysninger.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne dækker ejendommens drift. Det vil sige lys, renovation, vand, varmebidrag m.m.

Betaling af a conto fællesudgifter sker kvartalsvis forud og forfalder

  • 1.januar
  • 1. april
  • 1. juli
  • og 1. oktober

Regnskab og budget får du ved henvendelse til viceværten. Find viceværtens kontaktoplysninger.

Med i de faste fællesudgifter er der en tilkobling til YouSee´s grundpakke. Du kan se hvilke kanaler der forefindes og til hvilken pris der kan opgraderes på www.yousee.dk

Indbetaling

Sker indbetaling af fællesudgifterne på girokort, skal du være opmærksom på, at du IKKE må benytte et girokort med den tidligere ejers navn på. Har du ikke senest dagen før forfaldsdagen modtaget giroindbetalingskort, bedes du i egen interesse rette henvendelse til ejendommens administrator.

HUSK – absolut sidste dag for rettidig indbetaling er den 4. i forfaldsmåneden.