Ejendomsadministration

Den praktiske administration af ejendommen varetages af DEAS. Find kontaktoplysninger her.

Ejerforeningen

Som ejer af en lejlighed her i ejendommen, er du automatisk medlem af Ejerforeningen Tagensvej Centret.

Ejendommen omfatter 213 lejligheder inkl. butikker, kælderrum, parkeringskælder m.m. på adresserne Tagensvej 93, Hamletsgade 2-8 og Heimdalsgade 42-44.

Generalforsamling

Generalforsamlingen finder sted hvert år i marts eller april, og er ejerforeningens øverste myndighed. Ved generalforsamlingen vælges en bestyrelse. Du kan finde referater, fra tidligere afholdte forsamlinger her.

Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af ejerforeningen. Bestyrelsen udsender efter behov skrivelser til medlemmerne. Du kan finde bestyrelsesmødereferater her.

Såfremt du har spørgsmål eller problemer vedrørende forhold her i ejendommen, er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen, enten mundligt eller skriftligt. Bestyrelsens kontaktoplysninger findes her.

Vicevært / Varmemester

Foreningen har en fast ansat vicevært/varmemester. Viceværtens kontor ligger i gården ved siden af vaskeriet. Viceværtens kontaktoplysninger findes her.

Revisor

Ejerforeningen har som revisor
BDO Statsaut. Revisionsaktieselskab

Fællesudgifter

Fællesudgifterne dækker ejendommens drift. Det vil sige lys, renovation, vand, varmebidrag m.m.
Betaling af a conto fællesudgifter sker kvartalsvis forud og forfalder

  • 1.januar
  • 1. april
  • 1. juli
  • 1. oktober

Regnskab og budget får du ved henvendelse til viceværten eller administrator. Det fremsendes i øvrigt også ved indkaldelse til den årlige generalforsamling.

Med i de faste fællesudgifter er der en tilkobling til YouSee´s grundpakke. Du kan se hvilke kanaler der forefindes og til hvilken pris der kan opgraderes på deres hjemmeside.
(Dit abonnement hos YouSee betegnes "Antennebudget/bidrag" på specifikationen af dine fællesudgifter).

Det er IKKE obligatorisk at deltage i den fælles TV-ordning, og du kan frit framelde dig TV-pakken ved kontakt til administrator (DEAS). Du vil således ikke længere blive opkrævet antennebidrag på dine fællesudgifter.

OBS! Du skal som ny køber være opmærksom på, at tilmeldingen til TV-pakken følger lejligheden og ikke ejeren. Har den tidligere ejer af din lejlighed været tilmeldt TV-pakken, er du således også automatisk tilmeldt. Du skal i så fald selv aktivt fravælge pakken ved at tage kontakt til DEAS, såfremt du ikke ønsker TV fra YouSee.

Indbetaling

Sker indbetaling af fællesudgifterne på girokort, skal du være opmærksom på, at du IKKE må benytte et girokort med den tidligere ejers navn på. Har du ikke senest dagen før forfaldsdagen modtaget giroindbetalingskort, bedes du i egen interesse rette henvendelse til ejendommens administrator.

HUSK – absolut sidste dag for rettidig indbetaling er den 4. i forfaldsmåneden.