< Tilbage

2012.13.03 Formandens tale - Generalforsamlingen13-03-2012 - 13:23

Velkommen til Tagensvejscentrets generalforsamling. 

Bestyrelsens hovedformål er at varetage den økonomiske styring af ejerforeningen og at sørge for ejendommens vedligeholdelse. Vi har, af flere grund haft et forholdsvis stille år i bestyrelsen i 2011. Til at starte med har vi fået en ny ejendomsfunktionær, og vi syntes lidt at Jonas skulle have lov til at finde sine fødder inden bestyrelsen kastet ham ud i flere (sindrige og livsfarlige) projekter. Nu må jeg sige, at jeg kun har hørte pæne orde om Jonas fra alle i ejendommen, så det må siges at han har helt sikkert landet på benene. Og jeg ville gerne sige mange tak til Jonas for indsaten i det foregående år, og jeg håber vi kan se frem til rigtige mange flere GFer sammen med Jonas. Tak Jonas. Herudover er årets udformning præget af opstarten på et stort projekt med udskifting af de lodrette stigstreng som bringer vand (varmt og koldt) til vore lejligheder. Stigstrengene har vi fået at vide skulle skiftes fordi der er opstået kraftig tæring som skyldes at systemmet var en blanding af kobber- og galviniseretstålrøre, som hedder galvanisk korrosion. Samtidig med udskiftningen af stistrengene monteres vandmåler med elektronisk aflæsning. Så når arbejdet er færdig nulstiller man målerne og vandforbruget ville blive betalte af det enkelt lejemål istedet for fælles som nu. Bestyrelsen har valgt at gøre vandforbruget individuelt i fremtiden fordi man påregner at der kommer et påbud om samme fra staten snart. Bestyrelsen påregner at vandforbruget kommer til at påhvile det enkelte lejemål fra 2. halvdel af 2013, når udksiftningsarbejdet forventes færdigt. Arbejdet med at udskifte samlige lodrette stigstrenge kommer til at koste kr. 3,6 millioner + moms (minus evt. tilskud). Prisen for udskiftningen af de lodrette stigstrenge har ligget en kraftig dæmper på andre planer. F.eks har vi sendt de planlagte renovering af opgangene i Heimdalsgade 42 tilbage til arkitekten med krav om besparelser – men der er afsat et beløb til dette arbejde i år og bestyrelsen påregner at arbejdet starter i løbet af sommeren. Der er også etableret en hjemside ”www.tagensvejcentret.dk” og bestyrelsen forventer at hjemsiden bliver måden vi kommunikere med beboerne i fremtiden, både med nyhedsbreve og i diskussionsforumet. Den næste stor opgave er udskiftningen af tagpaptaget, som forventes at blive udført i 2016 til en pris på ca. Kr. 2,5 millioner (eksl. moms).

 

Formanden Gary Prince København d. 13. marts 2012

< Tilbage