Drifts- og vedligeholdelsesplan

Drifts- og vedligeholdelsesplanen er udarbejdet for at estimere nødvendigheden af, og prioritere planlagt renovation.

Bestyrelsen har besluttet, at der for ejendommen skal ligge en 10 års drifts- og vedligeholdsplan, således at misvedligehold af ejendommen forhindres.

NB: Pdf'en kan muligvis afvige lidt fra bestemte afstemmelser.