Drifts- og vedligeholdelsesplan

Drifts- og vedligeholdelsesplanen blev udarbejdet for at estimere nødvendigheden af planlagt renovation.

Bestyrelsen har besluttet, at der for ejendommen skal ligge en 10 års drifts- og vedligeholdsplan, således at misvedligehold ikke sker i fremtiden.

NB: Pdf'en kan muligvis afvige lidt fra bestemte afstemmelser.